Om företaget

F08_0378

 

Aktiva Händer bildades 2009 och blev därmed ett av de första tolkföretagen att helt specialisera sig på skriv- och TSS-tolkning. Aktiva Händer består av åtta tolkar, och alla tolkar som anlitas av oss har godkänd tolkutbildning. Vi lägger stor vikt vid att tillhandahålla tolkservice med en hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt gentemot våra uppdragsgivare.

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av vardagstolkning, men har även spetskompetens inom områden som utbildningstolkning, arbetsplatstolkning, polis, domstol och tolkning på engelska. Inom bolaget kan vi även erbjuda tolkar i teckenspråk och tecken som stöd (TSS).

Vi känner alla ett stort engagemang för yrket, och är väl förankrade i tolkbranschen med god lokal kännedom om tolkanvändarna och deras behov. Vi är en sammansvetsad grupp med stark gemenskap och vi delar samma värderingar om yrket.

Vi arbetar självklart i enlighet med God tolksed och värnar om de etiska regler och förhållningssätt som råder inom tolkyrket.

Hälso- och sjukvårdslagen

Rätten till tolkhjälp regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), som säger att landstinget ska erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Begreppet vardagstolkning innefattar till exempel läkar- och tandläkarbesök, kontakt med myndigheter, arbetsplatsmöten, gudstjänster, bröllop, begravning och även fritidsaktiviteter etc. Utöver vardagstolkning har döva även rätt till tolktjänst vid utbildning och inom domstolsväsendet.

För att tillgodose tolkbehovet krävs tillgång till vuxendövtolkar som utför skrivtolkning och tolkning i TSS (Tecken som stöd).