Beställa tolk

Landstinget står för kostnaderna när det gäller vardagstolkning, dvs sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, fritidsaktiviteter och föreningsliv m.m. Om du själv står för kostnaden är du välkommen att beställa tolk direkt av oss. För vardagstolkning, kontakta din närmaste tolkcentral.

Tolkcentralen i Stockholm

Taltelefon: 08-123 359 50
Texttelefon: 08-123 359 90
Fax: 08-123 496 70
E-post: tolkcentralen@sll.se
Bildtelefon: tc.stockholm@sip.nu
Hemsida: www.habilitering.se/tolkcentralen

För uppdrag med annan beställare än landstingen vänligen kontakta oss direkt via:

Aktiva Händer AB

E-post: info@aktivahander.se
Telefon: 0760-257706
Postadress: Järnådersringen 589, 136 65 Söderby

aktiva_logo3