Att använda tolk

Så arbetar vi

  • Vi tolkar allt som sägs
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vi deltar inte i samtalet, vi gör det möjligt
  • Vi tolkar i jag-form
  • Vi förhåller oss opartiska
  • Vi arbetar parvis vid längre uppdrag

 

Så använder du tolk

  • Tala som vanligt & tala en i taget
  • Tala direkt till varandra
  • Om möjligt, beställ gärna tolk i god tid före uppdraget
  • Skicka gärna förberedelsematerial om det finns