Tolkmetoder

velotype_black

Genom tolkning ska vi underlätta kommunikationen mellan hörande och hörselskadade samt förmedla nyanser och kringhändelser vid tolkningen så att de hörselskadade kan ta del av samhället i en hörande värld och förlänga sin yrkesverksamma period. De tolkmetoder som vi erbjuder är följande:

Skrivtolkning:
Tolken använder en dator och snabbskriftstangentbordet Velotype eller Qwerty. Vi skriver simultant det som sägs och hörs i tolksituationen.

Texten visas på en skärm och tolkutrustningen anpassas efter hur många som är i behov av tolkhjälp. Vid tolkning till en enskild kund används till exempel en liten skärm som ställs framför kunden och vid större sammankomster när många läser samtidigt används TV eller projektor med duk får att visa texten på stor bild.

TSS-tolkning:
Här används TSS, Tecken Som Stöd, för att tolka det som sägs. Genom att låna tecken från teckenspråket och samtidigt använda sig av tydliga munrörelser förmedlar tolken budskapet.

Även denna tolkmetod sker simultant och tolken kan tolka åt en eller flera kunder samtidigt.